0250 732 901 consiliu@cjvalcea.ro

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

Axa Prioritară III: "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1: „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” - APEL 3

Beneficiar :Consiliul Judeţul Vâlcea

Unități administrativ teritoriale partenere:

Orașe : Băbeni, Băile Govora

Comune : Voineasa, Galicea, Glăvile, Mihăesti, Măldăreşti, Nicolae Bălcescu, Oteşani, Păuşeşti Măglaşi, Pietrari, Roşiile, Sineşti, Vaideeni, Zătreni

​Obiectiv general

Eficientizarea serviciilor publice oferite cetăţenilor/mediului de afaceri de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi partenerii acestuia în proiect, sprijinind competitivitatea economică şi promovând interacţiunea între sectorul public şi mediul de afaceri/cetăţeni prin punerea la dispoziţie a serviciilor administrative folosind mijloace electronice, atât pentru utilizatori (cetăţeni şi mediul de afaceri), cât şi pentru administraţia publică, prin achiziționarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software.

Obiective specifice ale proiectului

 • Dezvoltarea şi implementarea la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea şi a partenerilor acestuia în cadrul proiectului a unei soluţii electronice destinat gestiunii Registrului Agricol în vederea eficientizării serviciilor oferite cetăţenilor/mediului de afaceri şi eliminării barierelor administrative şi birocraţiei;
 • Creşterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilităţii de a interacţiona online cu administraţia publică, de a depune petiţii, de a solicita şi primi răspunsuri la solicitări, dar şi de a fi informaţi cu privire la ultimele noutăţi de interes public;
 • Reducerea timpului alocat completării, depunerii de formulare, obţinerii de avize şi autorizaţii, dar şi obţinerea informaţiilor de interes public în timp real, prin interacţiuni bi - direcţionale (cetăţean – administraţia publică, administraţie publică - cetăţean);
 • Eficientizarea activităţilor interne ale Consiliului Judeţean Vâlcea şi ale partenerilor în proiect pentru a contribui la furnizarea serviciilor publice, utilizând mijloace specifice TIC;
 • Realizarea într-un mod unitar al interoperabilităţii sistemelor informatice existente, deţinute de beneficiar şi partenerii acestuia în cadrul proiectului, cu sistemul informatic integrat ce urmează a fi implementat prin proiect.

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă :

 • cetăţenii judeţului Vâlcea : datorită accesului facil la serviciile electronice care le permit efectuarea de plăţi prin mijloace electronice şi o interacţiune pro-activă cu autorităţile administraţiei publice;
 • mediul de afaceri din judeţul Vâlcea : datorită accesului direct prin intermediul portalului la informaţii şi date specifice privind relaţia lor cu autorităţile administraţiei publice;
 • alte autorităţi ale administraţiei publice care utilizează tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în scopul furnizării de servicii electronice
 • alţi cetăţeni şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din România datorită accesului direct la informaţii şi date specifice prin intermediul portalului cu autorităţile administraţiei publice

Valoarea totală a proiectului este de 6.073.203,20 lei, din care:

 • 4.922.088,27 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din FEDR
 • 1.029.650,87 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional
 • 121.464,06 lei - co-finanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Vâlcea

Perioada de implementare: 22 luni (12 decembrie 2013 – 11 octombrie 2015)

Activităţile proiectului

 • Organizarea procedurilor de achiziţii publice;
 • Managementul proiectului;
 • Implementare hardware & licenţe;
 • Implementare rețea LAN;
 • Implementare aplicaţie software;
 • Informare şi publicitate
 • Instruire utilizatori;
 • Audit financiar;
 • Audit tehnic.

Rezultatele​ proiectului

La nivelul Consiliului Județean Vâlcea:

 • s-a creat un centru de date de tip cloud - privat cu o o capacitate instalată de 4 servere de 8 procesoare, extensibilă la 16 servere cu 32 de procesoare și un echipament de stocare a datelor;
 • a fost asigurată o linie de acces Internet special pentru acest proiect, cu un debit corespunzător cerințelor de accesare a aplicațiilor instalate;
 • 4 persoane au fost instruite pentru asigurarea mentenanței produselor software implementate;
 • au fost achiziționate și instalate echipamente hardware moderne și performante:
  • 5 laptopuri pentru administratorii tehnici ai sistemului și echipa de management a proiectului;
  • 4 laptopuri convertibile la tabletă;
  • 4 desktopuri pentru utilizatorii aplicației de management a proiectelor.

La nivelul fiecărei primării:

 • ​a fost asigurat accesul securizat la Internet printr-un firewall performant
 • a fost realizat un sistem soft integrat pentru departamentele Registrul agricol și Taxe și Impozite locale
 • aproximativ 8 persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate: Registrul agricol, Taxe și Impozite și GIS
 • ​ au fost achiziționate și instalate echipamente hardware moderne și performante:
  • 5 staţii de lucru
  • un laptop convertibil la tabletă
  • un echipament de protecție firewall
  • o multifuncțională A4

Date de contact

Carmen ALEXANDRESCU - Manager de proiect, Director General Direcţia Generală Programe şi Relaţii Externe

tel. 0250/73.29.01, int. 220, fax. 0250/73.07.20,​ c.m.alexandrescu@gmail.com

​​​